ی

یی

 

ی ی ی

ی Ș ی

 

Alarm system:

   ی ی ϐی :

ی ی ϐی - Ӑ ی

ی ی ϐی GMK

ی ی ϐی - ϐ

     

 

 

 

 

  021-91070286-8

 info@sazgar-cctv.com

 sazgar_cctv

  sazgar_cctv

  09102945645

  No. 412, 4th floor, Aladdin2 Bld., Corner of

          Razi st., Jomhouri St., Tehran - Iran

 

 

 

 

 یی

  ی

 

 

ی ی ی

ی Ș ی

: ی ی ی ی

ǎ ی2 412

 

 

Jan. 2021 All rights reserved for Sazgar Amniat Shahr. Designed by Tirajeh