ی

یی

 

ی ی ی

ی Ș ی

 

 

  ی ی ی :                                    (2)

 

News-19

ی ی ()

News-20

ی ی (ی ی)

News-21

ی Ș ی IP

News-22

ی ی (DVR) ی

News-23

ی ی ی

News-24

ی ی

News-25

ی ی ی

News-26

ی

News-27

یی ی ی ی

News-28

ی P2P ی

News-29

ی P2P ی

News-30

ʘی ی یʿ

News-31

  یʘ Motion detection یʿ

News-32

(Error) Ԙ ی ی

News-33

ی IP Static

News-34

ی ی 360 FishEye

News-35

ی WizSense یʿ

News-36

یی WizMind

یʿ

(2)

back  < 1 , 2

 

ی ییی ی ی ی

Video-01

ییی ی ϐی ی ی ی ی یی .

Video-02

ییی ی ی ی ј

Video-03

(-:

Video-04

"Ґ ی " 2 .

 

 

 

  021-91070286-8

 info@sazgar-cctv.com

 sazgar_cctv

  sazgar_cctv

  09102945645

  No. 412, 4th floor, Aladdin2 Bld., Corner of

          Razi st., Jomhouri St., Tehran - Iran

 

 

 

 

 یی

  ی

 

ی ی ی

ی Ș ی

: ی ی ی ی

ǎ ی2 412

 

 

Jan. 2021 All rights reserved for Sazgar Amniat Shahr. Designed by Tirajeh